Hvad er SYMBOLDRAMA

Symboldrama er en slags styret dagdrøm, hvor klienten associerer frit og fremkalder forestillingsbilleder ud fra nogle faste grundmotiver. Symboldrama er således en systematiseret visualiseringsteknik, der tager udgangspunkt i det ubevidste gennem dialog med terapeuten.